A la indústria: ni sexisme ni precarietat

A la indústria, les dones patim de manera generalitzada desigualtat econòmica, una expressió de violència masclista que té conseqüències vitals. Sobre el paper, totes les persones tenim les mateixes oportunitats de feina, tant homes com dones.

Tanmateix, la realitat és que les dones ens concentrem en les tasques considerades de poc valor afegit com l’administració i la neteja, Retribuïdes per sota del seu valor, d’acord amb una valoració esbiaixada, malgrat que la gestió i per descomptat la higiene de les empreses, són fonamentals per a l’estructura empresarial..

Els homes, en canvi, ocupen les feines associades a un alt valor afegit -considerades productives- més ben retribuïdes que les que tradicionalment ocupem les dones.

Sovint el criteri estereotipat per discriminar les dones en l’accés als llocs de treball “productius” de la indústria, és la superior força física dels homes, un element de discriminació sexista -violència masclista- utilitzat en molts àmbits i sectors masculinitzats per conservar els privilegis, en forma de salaris més alts i complements lligats a la producció.

Tanmateix, a banda del biaix de gènere que implica discriminar per qüestions biològiques, avui en dia són ben poques les tasques en què es necessita força física. Per sort hi ha tota mena d’eines que han vingut a substituir l’esforç humà. Tot i això, la indústria dóna ben poques oportunitats a les dones per ocupar els llocs de treball més qualificats, i més ben pagats, i que podrien desenvolupar perfectament.

Alhora, l’entorn masculinitzat no ajuda a incorporar-hi les dones. Avui en dia, encara veiem com a “joanes d’arc” aquelles dones que “porten” una màquina i s’equiparen en condicions laborals als homes. Treballar en aquest entorn, és altament estressant i discriminatori  per a les dones, causa una violència que no és física, però que ens fa molt de mal també. Afecta el nostre estat psicoemocional i afecta la nostra economia.

És fonamental organitzar-nos també en el sector de la indústria contra aquestes expressions de la violència masclista! Per transformar el nostre entorn laboral, acció sindical feminista, avui és un magnífic dia per fer-ho!

Federació d’Indústria