La Intersindical a Samvardhana Motherson Peguform (SMP) consolida el poder adquisitiu de les persones treballadores

Enguany, Samvardhana Motherson Peguform va sorprendre a la part social negant-se a implementar en les taules l’increment del 6% pactat en els acords d’empresa al·legant que l’acord només es referia al pagament dels endarreriments, però no a la consolidació en les taules salarials.

Aquest era un fet sorprenent perquè durant els més de vint anys que existeix aquesta clàusula sempre s’havia fet efectiva, tant en el pagament d’endarreriments, com en la consolidació en les taules salarials.

Ara bé, des de gener del 2022 hem estat en aquest enquistament per part de l’empresa i finalment vam acabar amb la convocatòria d’inici d’una vaga de cinc dies que començava el passat 7 de juny. En la reunió de mediació efectuada el 2 de juny a Madrid (som una empresa amb més de 800 persones treballadores amb tres factories, una a Palència i dues a Catalunya), vam aconseguir mitjançant la negociació col·lectiva un acord de futur que ens garanteix el nostre poder adquisitiu fins al 2024. L’acord consisteix en:

  1. La Representació Legal de les Persones Treballadores desconvoca la vaga, objecte del present expedient.
  2. L’increment salarial a 1 de gener de 2022 serà del 5% sobre les taules salarials de 2021 (aquest increment inclou el 2% previst en el CGIQ i un 3% com a regularització salarial de l’any 2021). Aquest increment es consolidarà en les taules salarials.

A 31 de desembre de 2022, la diferència, si n’hi hagués en positiu, entre l’increment pactat en el paràgraf anterior del 5% i l’IPC real de l’any 2022, s’abonarà a tant alçat sense que consolidi en les taules salarials aquesta quantitat.

  1. Per a l’any 2023, l’increment salarial serà del 2,75% (un 2% en aplicació del CGIQ més un 0,75%). Aquest increment es consolidarà en les taules salarials.
  2. Tots els increments pactats es tindran en compte a l’efecte de la revisió salarial regulada en l’art. 38 del CGIQ per a l’any 2024.

La presència de La Intersindical com a sindicat combatiu i de classe en aquestes negociacions ha estat rellevant i consolida el poder adquisitiu de les persones treballadores fins al 2024, garantint que l’empresa pagarà cada any el diferencial de l’increment de l’IPC i que en el 2024 es regularitzarà en taules les diferències entre l’IPC real acumulat dels anys 2021, 2022, 2023 i els increments consolidats en taules salarials d’aquests mateixos anys.