La Intersindical convoca el Congrés Fundacional de la Federació d’Indústria

Des de fa mesos un grup d’afiliats pertanyents a diferents empreses del sector industrial i de diferents punts del territori, van començar les feines per posar en marxa la Federació d’Indústria. Un cop consolidada l’estructura nacional del sindicat i la l’avenç en l’estructura territorial, és l’hora de posar en marxa l’estructura professional, les federacions. La Intersindical crearà 3 federacions: la Federació d’Indústria, la Federació de Serveis Privats i la Federació de la Funció Pública. La primera celebrarà el seu Congrés Fundacional el 26 de febrer a Barcelona.

La Gestora que ha pilotat el procés de creació va engegar una roda de contactes amb totes les seccions sindicals i afiliats de les diferents empreses, per explicar-los-hi els i reptes per endavant de la nova Federació. L’estructura federal es dotarà d’un Secretariat i d’un Consell Federal, i tindrà com a objectius, entre d’altres, seguir amb el creixement i la consolidació del sindicat a la indústria i continuar sent una eina útil pels treballadors.

La creació de la Federació d’Indústria suposa un pas més en la consolidació del sindicalisme independentista, de classe i de contrapoder.