A Torrot Manufacturing: No al canvi d’horari!

Després de molts anys amb l’actual horari, només 3 treballadors d’un conjunt de 48, van estar d’acord amb la modificació horària que vol imposar l’empresa.

El canvi d’horari suposaria més inconvenients que beneficis a la majoria de companys.

Recollida o acompanyament als centres educatius de primària i ESO dels fills a càrrec.
Tenint en comte que l’horari de sortida dels instituts és entre 2/4 i 3/4 de tres del migdia, les famílies que estan organitzades per recollir els fills/es i acompanyar-los fins a casa per dinar no podrien fer-ho. Això suposaria una despesa econòmica, ja que es veurien amb la obligatorietat de ser usuaris del transport escolar. En el cas de famílies que no es puguin permetre aquesta despesa, els nois/es s’hauran de quedar esperant al carrer fins que se’ls pugui anar a recollir, sense dinar. Hi ha treballadors que viuen en zones aïllades dels nuclis urbans o bé lluny de la empresa i l’espera podria arribar a ser d’una hora o més.

Pel que fa a primària, els infants que van a dinar a casa i que és un dels treballadors de l’empresa qui els retorna a l’escola, no ho podria fer. Això suposaria una despesa econòmica, ja que haurien de fer us del menjador escolar. En el cas de tenir tan fill/es a primària i secundària la despesa seria doble: transport i menjador.

Activitats extraescolars. Pel que fa a secundària, moltes de les activitats (ex. anglès) comencen a primera hora de la tarda, després de dinar, al contrari que les activitats esportives que solen anar en horari més tardà. Molts no podrien mantenir aquestes activitats i haurien de deixar-les.

Teràpies (psicologia, logopèdia, fisioteràpia…). Passa el mateix que amb les activitats extraescolars. Aquí cal tenir en compte que no es tracta de lleure, és una necessitat.

Dinar amb la família. Per algunes famílies és l’únic moment del dia on es pot coincidir, encara que sigui poc. Cal tenir en comte que hi ha treballadors amb la parella fent horari de tardes o nocturn.

A banda dels fills/es, també hi ha companys que tenen persones dependents a càrrec. Modificar l’horari podria suposar augmentar les hores del cuidador/a mentre s’està al lloc de feina, i en el supòsit que no es pugui assumir la despesa, deixar a aquestes persones soles sense atenció. A més això implica canviar-los els seus hàbits i rutines, com pot ser l’hora del dinar, amb el trasbals que això suposa amb depèn quines malalties (demències,…).

Per aquelles persones que tenen fills a càrrec i fan us del menjador escolar, es perd l’única estona del dia on es té temps personal, ja que si s’arriba més tarda a casa, seguidament s’ha d’anar a fer la recollida a les escoles i atendre els fills/es la resta del dia.

Per als que viuen lluny de la feina, es podria donar la circumstància de no tenir temps per dinar per haver de fer-se càrrec dels menors.

També s’ha valorat l’inconvenient d’entrar i sortir una hora més tard, ja que augmenta la intensitat del trànsit i es necessita més temps per fer els desplaçaments.

Allargar una hora més la jornada laboral, fa que durant el període de calor, en que la temperatura a l’interior de la fàbrica supera els 30ºC, s’allargui l’estona de treball durant el pic de calor del migdia.

Per aquests motius, la Intersindical rebutgem aquesta modificació horària que l’empresa vol imposar unilateralment, sense negociar amb els representants dels treballadors/es.